Řízení o pozůstalosti (dědictví)

Obvod přidělený soudnímu komisaři 

Boleradice, Borkovany, Brumovice, Diváky, Hrušky, Kašnice, Klobouky u Brna (Bohumilice), Krumvíř, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Morkůvky, Nikolčice, Podivín,  Přítluky (Nové Mlýny), Rakvice, Šitbořice, Tvrdonice,  Týnec, Velké Hostěrádky, Zaječí

SEZNAM DOKLADŮ, KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT PŘI  ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI 

  • Závěti nebo listiny o vydědění – je nutné předložit originály těchto listin!!!
  • Nemovitosti (dům, pozemky) –  předložte znalecký posudek (odborné posouzení realitní kanceláře), o určením obvyklé ceny nemovitostí ke dni úmrtí zůstavitele
  • Družstevní byt – dohoda o převodu členských práv a povinností a vyjádření (sdělení) jakékoli realitní kanceláře o obvykle ceně družstevního bytu
  • Bankovní účet, stavební spoření, penzijní připojištění – výpis z účtu
  • Vkladní knížka – předložte vkladní knížku nebo fotokopii první strany, na které je uveden vkladatel a poslední stranu s posledním zápisem
  • Akcie, podílové listy – jakýkoli výpis od emitenta (osoby, která akcie nebo podílové listy vydala).
  • Cenné papíry zaknihované u Střediska cenných papírů – výpis z evidence vlastníků cenných papírů, popř. sdělte soudnímu komisaři, že zůstavitel vlastnil akcie.
  • Automobil, přívěsný vozík, motocykl, jiná motorová vozidla – velký technický průkaz
  • Zůstavitel – podnikající jako fyzická osoba – podnikal-li zůstavitel na základě živnostenského listu či jiného oprávnění (koncesní listina atd.), předložte živnostenské listy a účetní závěrku, název zdravotní pojišťovny.
  • Doklad o pohřbu – faktura.

Veškeré výše uvedené listiny předložte při sepisu protokolu o předběžném šetření v naší kanceláři, nebo jej zašlete poštou a uveďte číslo jednací začínající Nd