Řízení o pozůstalosti (dědictví)

Obvod přidělený soudnímu komisaři 

Boleradice, Borkovany, Brumovice, Diváky, Hrušky, Kašnice, Klobouky (Bohumilice), Krumvíř, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Morkůvky, Nikolčice, Podivín,  Přítluky (Nové Mlýny), Rakvice, Šitbořice, Tvrdonice,  Týnec, Velké Hostěrádky, Zaječí

SEZNAM DOKLADŮ, KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT PŘI  ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI 

  • Závěti nebo listiny o vydědění – je nutné předložit originály těchto listin!!!
  • Nemovitosti (dům, pozemky) –  předložte znalecký posudek (odborné posouzení realitní kanceláře), o určením obvyklé ceny nemovitostí ke dni úmrtí zůstavitele
  • Družstevní byt – dohoda o převodu členských práv a povinností a vyjádření (sdělení) jakékoli realitní kanceláře o obvykle ceně družstevního bytu
  • Bankovní účet, stavební spoření, penzijní připojištění – výpis z účtu
  • Vkladní knížka – předložte vkladní knížku nebo fotokopii první strany, na které je uveden vkladatel a poslední stranu s posledním zápisem
  • Akcie, podílové listy – jakýkoli výpis od emitenta (osoby, která akcie nebo podílové listy vydala).
  • Cenné papíry zaknihované u Střediska cenných papírů – výpis z evidence vlastníků cenných papírů, popř. sdělte soudnímu komisaři, že zůstavitel vlastnil akcie.
  • Automobil, přívěsný vozík, motocykl, jiná motorová vozidla – velký technický průkaz
  • Zůstavitel – podnikající jako fyzická osoba – podnikal-li zůstavitel na základě živnostenského listu či jiného oprávnění (koncesní listina atd.), předložte živnostenské listy a účetní závěrku, název zdravotní pojišťovny.
  • Doklad o pohřbu – faktura.

Veškeré výše uvedené listiny předložte při sepisu protokolu o předběžném šetření v naší kanceláři, nebo jej zašlete poštou a uveďte číslo jednací začínající Nd