Činnost notáře

notářské zápisy pro obchodní společnosti

 • rozhodnutí valných hromad a představenstev
 • založení všech typů obchodních společností, včetně zpracování doprovodných dokumentů a návrhu na zápis do obchodního rejstříku
 • poskytování právní pomoci v této souvislosti
 • sepisování exekučních titulů, vykonatelných notářských zápisů a zástavních smluv (věci movité i nemovité) včetně zápisu do rejstříku zástav a katastru nemovitostí
 • osvědčování průběhu veřejných soutěží
 • další typy notářských zápisů a právní pomoci v praxi méně obvyklých

notářské zápisy pro občany

 • sepisování kupních, darovacích, směnných a jiných typů smluv včetně notářské úschovy peněz
 • sepisování závětí, listin o vydědění a listin o ustanovení správce dědictví
 • sepisování předmanželských smluv
 • sepisování smluv o rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění manželů

další činnost notáře pro občany i právnické osoby

 • ověřování podpisů (legalizace)
 • ověřování opisů listin (vidimace)
 • vydávání potvrzení z rejstříku zástav movitých věcí

činnost v dědických věcech – v řízení o pozůstalosti

 • činnost pověřeného soudního komisaře v obvodu Okresního soudu v Břeclavi