Ověřené výpisy Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Notářský úřad JUDr. Ilony Jančaříkové je oprávněn k  vydávání ověřených níže uvedených dokumentů.

Výpis z katastru nemovitostí – výpis je možné požadovat na základě listu vlastnictví (LV) a katastrálního území,  nebo parcelního čísla požadované nemovitosti, popř. podle katastrálního území a čísla popisného (u budovy)

Výpis z veřejného rejstříku (spolkový, nadační, SVJ, obchodní, aj.) – výpis je možné požadovat na základě názvu právnické osoby, nebo identifikačního čísla subjektu.

Výpis z Živnostenského rejstříku – výpis je možné požadovat na základě identifikačního čísla subjektu, nebo názvu.

Výpis z Insolvenčního rejstříku – výpis je možné požadovat na základě identifikačního čísla subjektu anebo osobní údaj konkrétní osoby.

Výpis z Rejstříku trestů fyzických osob– výpis je možné vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Výpis není možné vydat anonymnímu žadateli.

Výpis z Rejstříku trestů právnických osob – Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné, žadatelem může být kterákoliv fyzická osoba.

Výpis bodového hodnocení řidiče – náš úřad může vydat též výpis z bodového hodnocení osoby podle zákona o silničním provozu. Výpis je vydán na základě ověření žadatele.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů – náš notářský úřad může dále vydat výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis může nahradit několik výpisů, prokázání kvalifikace, které jsou potřebné k podání nabídky do veřejné soutěže.