JUDr. Ilona Jančaříková

byla jmenována ministrem spravedlnosti ČR notářkou v obvodu Okresního soudu v Břeclavi a činnost zahájila 1.1.1993.

Notářská kancelář vykonává veškerou činnost notáře, soudního komisaře v pozůstalostním řízení u Okresního soudu v Břeclavi a je také kontaktním místem Czech POINT.

Poskytujeme veškeré služby v oblasti obchodních korporacích, které zapíšeme přímo do obchodního rejstříku, převodů nemovitostí, notářských úschov, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, modifikace manželského majetkového režimu, zástavních smluv, sepisování závětí a listin o vydědění, osvědčení a prohlášení.

Na počkání Vám také ověříme pravost podpisu, shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem.

Samozřejmostí je u i vyhotovení souvisejících listin, přímý zápis do veřejného rejstříku na základě našeho podkladového notářského zápisu.